Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

2019

Ola Stępien Adam Słucki

Alandy
Alandy wrak

Od pirackich wypraw po wojenne historie. Wyspy Alandzkie – miejsce, gdzie każdy może być odkrywcą.

Alandy maleńkie, a niezwykłe wyspy na Morzu Bałtyckim u wejścia do Zatoki Botnickiej. Co w nich takiego niesamowitego? Jakie tajemnice skrywają? Jest to raj dla płetwonurków wrakowych! W tej właśnie części Morza Bałtyckiego możemy znaleźć stare, pięknie zachowane wraki nie tylko okrętów wojennych, ale i drewnianych żaglowców nadal pełnych „skarbów”. A do każdego z nich przypisana jest niezwykła historia, którą warto usłyszeć. Jak tam się dostać? Jakie atrakcje znajdziemy na wyspie oraz stolicy archipelagu – Mariehamn? No i przede wszystkim co warto zobaczyć pod wodą oraz jak przygotować się do nurkowań na tamtejszych wrakach? Zapraszamy na prezentacje Oli i Adama, którzy odwiedzili to miejsce nie raz i za każdym razem chcą tam wrócić odkrywając je na nowo. Opowiedzą Wam o trzymasztowym żaglowcu Plus, lodołamaczu wykorzystywanym do działań wojennych S/S Hindenburg, szkunerze o nazwie Balder, parowcu S/S Helge czy S/S Beliver. I nie tylko…

From pirate expeditions to war stories. Åland Islands – a place where everyone can be explorer.

Åland Islands are tiny, yet extraordinary located on the Baltic Sea at the entrance to the Gulf of Bothnia. What’s so amazing about them? What secrets are they hiding? It is a paradise for shipwreck divers! In this part of the Baltic Sea we can find old, beautifully preserved wrecks not only of warships, but also of wooden sailing ships still full of „treasures”. To each of them, an extraordinary story that is worth hearing is assigned. How does one get there? What attractions can be found on the island and in the capital of the archipelago – Mariehamn? And above all, what is worth seeing underwater and how to prepare for diving on the local wrecks? We invite you to the presentation of Ola and Adam, who visited this place more than once and each time wanting to go back to discover it all over again. They will tell you about the three masted ship, Plus, the icebreaker used in the war operations of S/S Hindenburg, the schooner named Balder, the S/S Helge steamer, and the S/S Beliver. And not only…

David L. Mearns

IMG_1866
Her Royal Highness The Princess Royal pictured with David Mearns, Vice President of the HMS Hood Association during a tour of the National Museum of the Royal Navy (NMRN) exhibition 36 Hours: Jutland 1916, The Battle That Won The War at Portsmouth Historic Dockyard.
Picture date: Tuesday May 24, 2016.
Photograph by Christopher Ison ©
07544044177
chris@christopherison.com
www.christopherison.com
Hood - Wreck Plan Sonar

Recovering the bell of HMS Hood.

During the 2001 expedition he led to find the wreck of HMS Hood, David Mearns made a startling discovery.  Barely visible within a large pile of wreckage David spotted the bell of the Hood.  This discovery started a national debate on the question of whether the bell should be recovered or remain in place.  After receiving overwhelming support from the Hood Association including Ted Briggs, the last of Hood’s three survivors still alive, David was able to gain permission from the UK Ministry of Defence to recover the bell because of its exceptional circumstances.  This was the first time the MOD authorised such a recovery from a designated shipwreck.  Through the philanthropy of Paul G. Allen, who provided his expedition yacht OCTOPUS on two occasions, the bell was eventually recovered in 2015.  Following conservation the bell has been displayed at the National Museum of the Royal Navy in Portsmouth and has been viewed by many thousands of people.

Odnalezienie i wydobycie dzwonu HMS „Hood”.

Podczas ekspedycji w 2001 roku David Mearns odnalazł wrak krążownika liniowego HMS „Hood”. Podczas eksploracji brytyjskiego kolosa David dokonał kolejnego, zaskakującego odkrycia. W poskręcanej plątaninie żelastwa znalazł ledwo widoczny dzwon okrętowy. Odkrycie Mearnsa spowodowało ogólnonarodową debatę – czy dzwon powinien zostać wydobyty, czy powinien zostać na wraku. Dzięki otrzymaniu wsparcia od członków stowarzyszenia okrętu HMS „Hood”, w tym Teda Briggsa – ostatniego z trzech ocalałych z krążownika, David uzyskał zgodę brytyjskiego Ministerstwa Obrony na wydobycie dzwonu. Ze względu na wyjątkowe okoliczności ministerstwo po raz pierwszy udzieliło zgody na takie działanie. Dzięki filantropii Paula G. Allena, który dwukrotnie użyczył swojego statku badawczego ‚OCTOPUS”, dzwon wydobyto w 2015 r. Dzwon po konserwacji wystawiono w Muzeum Narodowym Królewskiej Marynarki Wojennej w Portsmouth. Ten unikalny artefakt jest chętnie oglądany przez zwiedzających.

Investigating the Loss of HMAS Sydney

On 19 November 1941, a fierce battle which was unprecedented in the annals of naval warfare took place in the Indian Ocean far from the coast of Western Australia.  The German Raider HSK Kormoran destroyed the Australian Light Cruiser HMAS Sydney resulting in the death of all 645 of Sydney’s crew.  The loss of Sydney and all her men was an enormous tragedy, which left deep wounds in the hearts and minds of Australians that never healed because many questions remained unanswered.  Chief amongst those questions was where the battle actually took place and where Sydney’s wreck may lie.  In 2008, after finding lost documents about the position of the battle, David Mearns led a Government funded expedition to find and film the wrecks of both the Kormoran and the Sydney.  His presentation will cover the successful search for the wrecks and what the ensuing investigation revealed about the damage to both ships.

Odnalezienie i eksploracja wraku HMAS “Sydney”.

19 listopada 1941 r. na Oceanie Indyjskim, daleko od wybrzeży Australii Zachodniej, rozegrała się jedna z bezprecedensowych bitew w dziejach wojen morskich. Niemiecki krążownik pomocniczy „Kormoran”, który prowadził działania rajderskie przeciw alianckiej żegludze, zniszczył i zatopił australijski lekki krążownik „Sydney”. Zginęła cała załoga – 645 ludzi. Strata krążownika i jego ludzi była ogromną tragedią, która pozostawiła głębokie rany w sercach i umysłach Australijczyków. Okazuje się, że na wiele pytań dotyczących przebiegu zatopienia okrętu brak było odpowiedzi. 

Jedno z ważniejszych pytań dotyczyło miejsca bitwy i pozycji, gdzie znajduje się wrak HMAS „Sydney”. W 2008 r. David Mearns, po odnalezieniu dokumentów, zorganizował ekspedycję finansowaną przez rząd Australii, której zadaniem było odnalezienie i nakręcenie filmu na temat „Kormorana” i „Sydneya”.

Mearns podczas prelekcji opowie o zakończonych sukcesem akcji poszukiwawczej wraków, ujawni także wyniki śledztwa na temat uszkodzeń odniesionych przez oba okręty.

Fred Hocker

Vasa akterspegel
VasaA1_204

Current research on the royal warship Vasa of 1628

In 1628, King Gustav II Adolf’s newest warship, Vasa, armed with 64 bronze guns and with more than 150 people on board, departed on its maiden voyage from Stockholm. It never made it out of the harboour, and sank in front of thousands of spectators with the loss of 30 lives. After 333 years on the harbor bottom, the ship was successfully raised and refloated in 1961. Excavation and reconstruction has revealed a more or less intact ship, which offers us a window onto many aspects of life in Sweden and the wider Baltic world. This presentation will summarize the story of the ship and the latest research on its construction, crew, and performance.

Odkrycie i badania królewskiego okrętu „Vasa” z XVII wieku

W 1628 r. „Vasa”, najnowszy okręt króla Gustawa II Adolfa, uzbrojony w 64 armaty z brązu i ponad 150 osób na pokładzie, wyruszył w dziewiczy rejs ze Sztokholmu. Nigdy jednak nie wyszedł z portu – zatonął na oczach tysięcy widzów, zabierając na dno 30 marynarzy. Po 333 latach, w 1961 r., leżący  dnie portu okręt został podniesiony. Brace badawcze oraz rekonstrukcja wraku ujawniły dotąd nieznane aspekty z życia ludzi w Szwecji oraz basenie Morza Bałtyckiego. Prezentacja ta podsumowuje historię okrętu oraz najnowsze ustalenia na temat budowy i historii załogi.

Immi Wallin

Juminda
Kalinin

Wrecks of the Soviet Evacuation of Tallinn

The Tallinn Evacuation on 28th of August 1941 was the most devastating naval engagement in the Baltic Sea during WW2. The Soviet Navy transported military personnel, wounded soldiers and civilians from Tallinn, Estonia. Transported in 200 ships through a sea littered with thousands of mines whilst avoiding German artillery and aerial bombardment as well as Finnish motor torpedo boats in the Gulf of Finland, they finally reached their final Soviet Union destination of Kronstadt, but not without loss.

About 65 ships were sunk and 11 000 – 16 000 people lost their lives during a two-day battle. The lost ships included five destroyers and three submarines. The Tallinn evacuation is not a well-known chapter in the history of war, probably because no one is proud about it.

Immi Wallin had been surveying the Juminda minefield area a decade ago and now in 2018-2019 continue as joint effort of SubZone and UWEX with more sophisticated equipment and more archival information to pick up on this project. This has given her team new possibilities to identify the wrecks and make better documentation of the incident.

Wraki sowieckiej ewakuacji Tallina w sierpniu 1941r.


Ewakuacja ludzi z Tallina 28 sierpnia 1941 r. była jednym z najbardziej niszczycielskich działań sił morskich nieprzyjaciela na Morzu Bałtyckim w II wojnie światowej. Marynarka sowiecka była odpowiedzialna za wywóz personelu wojskowego, rannych żołnierzy i ludności cywilnej z Tallina. W ewakuacji wzięło udział 200 okrętów. Zatoka Fińska usłana była tysiącami min morskich. Okręty czerwonej floty unikając niemieckiej artylerii i bombardowania z powietrza, a także narażone na ataki fińskich ścigaczy torpedowych, miały dotrzeć do Kronsztadu. Niestety nie obyło  się bez strat. Blisko 65 okrętów zatonęło, natomiast 11 000 -16 000 osób straciło życie podczas dwudniowej bitwy. Wśród zatopionych okrętów było pięć niszczycieli i trzy okręty podwodne. Ewakuacja z Tallina nie jest zbyt dobrze znanym rozdziałem w historii II wojny światowej, prawdopodobnie dlatego, że nikt nie jest z tego dumny.

Już dekadę temu Wallin badała obszar pól minowych w Juminda. W latach 2018-2019 wspólnie z SubZone i UWEX kontynuowała badania używając do tego przedsięwzięcia specjalistycznego sprzętu oraz szczegółowych  materiałów  archiwalnych. Dało to jej zespołowi nowe możliwości identyfikacji wraków i pozwoliło na lepsze udokumentowanie tej krwawej bitwy.

Ivan Borovikov

rybinsk
317

Wrecks of submarines and sunken churches: The most interesting objects discovered in the 2018 season.

The most unlucky Soviet WWII sub in Baltic: Sch-405 – story behind, exploration, materials, 3D

The most successful sub: Sch-317 (16 mins documentary in English, very heart-touching)

S-12 & story behind

Churches underwater: exploration of artificially created Rybinsk water reserve: hunk houses, churches etc, with 3D and augmented reality app.

Wraki okrętów podwodnych i zatopione kościoły, czyli najciekawsze obiekty odkryte w 2018 r.
„Sch-405” – najbardziej pechowy sowiecki okręt podwodny w II wojnie światowej. Prawdziwa historia, eksploracja wraku, materiały 3D.
„Sch-317” – najbardziej skuteczny okręt podwodny sowieckiej floty (pokaz 16-minutowego filmu dokumentalnego w wersji angielskiej).
„S-12”  – prawdziwa historia.
Zatopione kościoły – eksploracja sztucznie utworzonego zbiornika wodnego w Rybinsku.

Kari Hyttinen

Kari1
Kari

Documenting the Scapa Flow wrecks in 3D

Seventy-four German warships were interned in Scapa Flow over the winter of 1918/1919. On the 21st June 1919, fearful that the British will seize the ships, the Germans decided to scuttle most of the interned High Seas Fleet. Fifty ships successfully sink.

The world’s greatest feat of marine salvage ensued. Today just seven ships remain. 

This talk will describe the methods of documenting the wrecks in 3D, especially with 3D photogrammetry.

Material will also be shown about the documentation project of the British WWI warship HMS Vanguard which exploded while on anchor in Scapa Flow in July 1917.

Dokumentacja wraków w Scapa Flow w technice 3D


Siedemdziesiąt cztery niemieckie okręty zostały internowane w Scapa Flow zimą 1918/1919. 21 czerwca 1919 r. Niemcy obawiając się, że Brytyjczycy  na stałe przejmą okręty, postanowili je w większości zatopić. Podczas tego wydarzenia 50 okrętów znalazło się na dnie zatoki. Po latach dokonano największego na świecie wydobycia wraków. Dziś na dnie pozostało ich tylko siedem.

Podczas wykładu zostaną opisane metody dokumentowania wraków w technice 3D, szczególnie fotogrametrii 3D.

Podczas prezentacji zostanie również pokazany materiał z projektu dokumentacji brytyjskiego okrętu HMS „Vanguard”, który eksplodował podczas kotwiczenia w Scapa Flow w lipcu 1917 r.

Leigh Bishop & Richie Kohler

expeditionplanning1
expeditionplanning3

Planning for a successful shipwreck expedition.

Planning for a wreck diving expedition? This presentation will give you an insight to a number of planning issues that you may not have taken into consideration when considering putting together an expedition.
What exactly is an expedition and what really is involved behind the scenes?
Veteran wreck divers Leigh Bishop and Richie Kohler have participated in numerous expeditions over the last two decades and for the first time will discus various aspects of planning a wreck diving expedition with the view a successful outcome. Drawing from dozens of expeditions and the experiences they brought, both men will cover a number of issues that are often overlooked or not taken into consideration. From initial planning aspects, team selection, licensing, safety logistics, risk management, equipment, decompression systems, assigned tasks to full SOP’s and more, most aspects will be covered.
This session will be illustrated with extracts from given SOP’s and previous expedition photography.
Jak odpowiednio zaplanować wyprawę lub zorganizować ekspedycję wrakową?
Planujesz wyprawę na wraki? Prezentacja ta pozwoli ci uzyskać wgląd w szereg zagadnień związanych z planowaniem ekspedycji, których nie wzięliście pod uwagę.
Czym dokładnie jest wyprawa i co tak naprawdę dzieje się za jej kulisami?
Doświadczeni weterani nurkowania wrakowego Leigh Bishop i Richie Kohler w ostatnich dwóch dekadach wzięli udział w licznych wyprawach. Po raz pierwszy omówią różne aspekty związane z nurkowaniem na wraki. Czerpiąc doświadczenie z dziesiątek wypraw, obaj nurkowie omówią wiele problemów, które często są pomijane lub nie są brane pod uwagę – od planowania, wyboru zespołu, logistyki bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, wyposażenia, systemów dekompresyjnych, przydzielania zadań, itp. Prezentacja utytułowanych nurków jest bogato ilustrowana fotografiami z wypraw.

Martijn Manders

IMG_6569
Martijn duikt op de Rooswijk-6KLEIN

The voyage of the Rooswijk: Disrupted and corrupted

Shipwrecks are often extremely valuable sites to investigate: There is an abundance of finds and these finds relate to that one event of wrecking. But the site gives us information to so much more than that. Through the research of shipwrecks we can learn a lot about the economy. They give us an insight we do not easily get through historical research. The excavation executed on the Dutch Eastindiaman Rooswijk that sank in 1740 on the Goodwin Sand, in the UK, is such an example where we learned a lot about official and illegal trade to the East-Indies. This presentation gives you the results of two years excavation and archival research by Dutch and British archaeologists and historians. We will look at the way it was executed, the objects that were raised from the seabed, the information gattered on site and the search for crewmembers in the archives. With all the information together an exciting story of adventure, greed and business opportunities develops where all the men on board were involved with.

Przerwany rejs i tajemnice wraku holenderskiego „Indiamen’a  Rooswijk” z 1740r.


Wraki statków są często niezwykle cennym miejscem do badań. Wraki oczywiście kojarzą się ze zniszczeniem. Jednak wrakowisko często pozwala na uzyskanie bardzo wielu niezwykłych informacji. Dzięki badaniom wraków możemy się wiele dowiedzieć np. o gospodarce. Jest to wiedza, którą trudno zdobyć podczas poszukiwań w archiwach. Dzięki pracom archeologicznym przeprowadzonym na holenderskim „EastIndiamen Rooswijk”, który zatonął w 1740 r. na płyciznach Goodwin w Wielkiej Brytanii, dowiemy się wiele o oficjalnym i nielegalnym handlu prowadzonym z Indiami Wschodnimi.
Prezentacja zawiera wyniki dwuletnich badań podwodnych i archiwalnych, które były prowadzone przez holenderskich i brytyjskich archeologów i historyków. Zobaczymy jak przebiegała budowa statku, przyjrzymy się artefaktom wydobytym z dna morskiego, uzyskamy informacje na temat wrakowiska i poszukiwaniom w archiwach. Dzięki zebranym informacjom wyłoniła się ekscytująca historia o przygodzie i  chciwości w którą zaangażowani byli wszyscy członkowie na pokładzie.

Peter Campbell

A Late Roman amphora on the seafloor by Vasilis Mentogianis
SONY DSC

The Aegean’s Ship Graveyard: 58 Shipwrecks in Greece’s the Fournoi Archipelago.

Over fifty shipwrecks have been found over the last four years in Greece’s Fournoi archipelago. This small, quiet group of islands hides a rich maritime history. This talk will examine how so many ships came to wreck in this island group and how the team of diving archaeologists came to discover it.

Cmentarzysko 58 wraków na greckim archipelagu Fournoi.
Ponad pięćdziesiąt wraków znaleziono w ciągu ostatnich czterech lat na greckim archipelagu Fournoi. Ten niewielki i cichy zespół wysp kryje bogatą historię morską. Podczas wykładu dowiemy się, jak wiele statków znalazło swoje ostatnie miejsce spoczynku na tym oddalonym od szlaków morskich pustkowiu i jak zespół archeologów i nurków odnalazł to miejsce.

Richie Kohler

na045-dive-photo-5
U 166 13

Lost in the Fog of War

During WWII a German U-boat attacks and sinks a passenger liner in the Gulf of Mexico but surprised and attacked in turn by an American patrol vessel it did not realize was there. In the ensuing battle contact with the U-boat is lost. The US Captain is sure he sank the U-boat, but his superiors believe he botched the attack and allowed the U boat escape only to be sunk. Admonished, they relieve him of his command and send him back to training.
For fifty six years the truth lay 1500 meters deep in eternal darkness until the light of our exploration blew away the fog of war…

Zagubione w wojennej mgle…
Podczas II wojny światowej w Zatoce Meksykańskiej niemiecki okręt podwodny zaatakował i zatopił statek pasażerski. Wkrótce został zaskoczony i zaatakowany przez amerykański okręt patrolowy, o którego obecności nie miał pojęcia. Po przeprowadzonym ataku kontakt z U-Bootem został utracony. Amerykański kapitan był przekonany, że zatopił U-Boota, ale jego przełożeni uważali, że nieudolnie przeprowadził atak i pozwolił zbiec nieprzyjacielskiej jednostce. Dowódcę dotknął ostracyzm, pozbawiono funkcji dowódcy i odesłano na  dodatkowe szkolenie.
Przez 56 lat prawda leżała na głębokości 1500 metrów w wiecznej ciemności, dopóki światło naszej ekspedycji nie rozwiało mgły wojny…

Stefan Panis

Peter11
Peter10

A decade exploring the wrecks of the Dover Straits.

In his presentation, Stefan will talk about the last decade that he has been involved in the exploration of the Dover Straits wrecks. Since than, the team has discovered numerous new virgin wreck sites, often old wooden ones! The team has been able to identify most of them, as some stay a mystery until now….
Stefan is the team’s photographer, and he works hard to document as many wreck sites as possible, often in harsh conditions! In his talk, Stefan will take you with him on this exploration!
Dekada eksploracji wraków Cieśniny Kaletańskiej

Podczas prezentacji Stefan opowie o ostatniej dekadzie, w której uczestniczył w eksploracji wraków Cieśniny Kaletańskiej. Od tego czasu zespół nurków odkrył wiele nowych, dziewiczych wraków, w tym kilka starych drewnianych. Zespół był w stanie zidentyfikować większość z nich, niestety niektóre nadal pozostają tajemnicą…
Stefan w zespole jest fotografem podwodnym, przez lata udokumentował na fotografiach pokaźną ilość wraków. Często swoje fotografie wykonywał w bardzo trudnych warunkach. Prezentacja Stefana zabierze nas wraz z nim na niezwykłą eksplorację.